Kielet

Tietopankki — Varhaiskasvatus

Tietopankki sisältää:

 • Lähdeluettelo ja lisämateriaalia
 • Tasa-arvo kasvatuksessa.fi:n PDF-tiedostot
 • Verkkosivustot
 • Videoilla esiintyvät asiantuntijat
 • Videoidut keskustelutilaisuudet

 


 

Lähdeluettelo ja lisämateriaalia

 

Luku 1 Samoilla ehdoilla?

Lisämateriaali

 

Kapitel 1 På lika villkor?

Extramaterial

 

Luku 2 Minäkö, epätasa-arvoinen?

Lisämateriaali

 • Härkönen, Ulla. (1998). Tytöt, varhaiskasvatus ja tasa-arvo. Teoksessa Onko sukupuolella väliä?  Jauhiainen, Annukka, Keskinen, Soili, Mikkilä, Mirjamaija, Vuorio-Lehti, Minna (toim.). Turun yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Turku: 109-125
 • Kupila, Päivi. (2011). Varhaiskasvatuksen asiantuntijuus oppivassa työyhteisössä. Teoksessa Varhaiskasvatuksen käsikirja. Hujala, Eeva, Turja, Leena. (toim.). Jyväskylä: 300-311.
 • TASUKO. (2011). Tasa-arvon käsitteestä. https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=63126480
 • Ylitapio-Mäntylä, Outi. (2009). Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä. Acta Universitatis Lapponiensis 171. Lapin yliopisto. Rovaniemi. http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61659

 

Kapitel 2 Jag, ojämställd?

Extramaterial

 • Bodén, Linnea, Ohrlander, Kajsa & Lenz–Taguchi, Hillevi (red.). (2012). En rosa pedagogik. Liber: Stockholm.
 • Johansson, Eva. (2008). Gustaf får visst sitta i tjejsoffan. Etik och genus i förskolebarns världar. Liber: Stockholm.

 

Luku 3 Tasa-arvoinen kohtaaminen

Lisämateriaali

 

Kapitel 3 Jämställt bemötande

Extramaterial

 

Luku 4 Kuka saa tilaa?

Lisämateriaali

 

Kapitel 4 Hur förverkligar vi jämställdhet?

Extramaterial

 

Luku 5 Häirintä ja kiusaaminen

Lisämateriaali

 

Kapitel 5 Trakasserier och mobbning

Extramaterial

Luku 6 Yhteistyössä

Lisämateriaali

 

Kapitel 6 Samarbete

Extramaterial

 


Tasa-arvo kasvatuksessa.fi:n PDF-tiedostot

Varhaiskasvatus

 

Småbarnsfostran

 


 

Verkkosivustot

 
Ruotsiksi:
 
Englanniksi: 
 

 

Videoilla esiintyvät asiantuntijat

Alaräisänen, Heli — Hankejohtaja, Lapin Letka
Costiander, Kati — Päiväkodinjohtaja
Dorrian, Maria — Projektipäällikkö Seksuaalinen häirintä koulussa -projektissa, Tukholman tyttöjen linja
Enkvist, Eira — Kuvaamataidonopettaja, Svenska samskolan i Tammerfors
Friman, Gerts — Rehtori, Kyrkby högstadieskola
Griffis, Larrie — Lastentarhaopettaja, Smedsby daghem
Gustavsson, Malin — Tasa-arvo ja moninaisuuskonsultti, Ekvalita Ab
Harju, Aino — Lukiolainen
Helenius, Soile — Kouluterveydenhoitaja, Sompion koulu
Helldorff, Malin — Kouluttaja Machofabriken (Machotehdas)- aineisto
Ikävalko, Elina — VTM, tohtorikoulutettava
Isaksson, Bernt — Rehtori, Vikingaåsens skola
Jakku-Sihvonen, Ritva — Tutkimusprofessori, Opetushallitus
Jämsä, Juha — Toiminnanjohtaja, Sateenkariperheet ry
Karlsson, Bob — Ruotsinkielisen toimintayksikön johtaja, Opetushallitus
Karhu, Veera — Lukiolainen
Kirves, Laura — Tohtorikoulutettava ja lastentarhaopettaja, Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
Kotkamaa, Joonas — Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Svenska samskolan i Tammerfors
Lehtonen, Jukka — Kasvatussosiologian dosentti, Helsingin yliopisto
Manninen, Sari — Kasvatustieteen tohtori, Oulun yliopisto
Mansikka, Jan-Erik — Kasvatustieteen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Ouakrim-Soivio, Najat — Historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Helsingin normaalilyseo
Paumo, Milla — Projektipäällikkö Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hanke
Pietilä, Penni — Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
Pitkälä, Aulis — Pääjohtaja, Opetushallitus
Romantschuk, Michaela — Toiminnanjohtaja, Hem och skola rf
Rundgren, Anita — Kuraattori, Svenska samskolan i Tammerfors
Stolt, Birthe — Päiväkodinjohtaja, Daghemmet Flaggskeppet
Stoor-Grenner, Maria — Projektipäällikkö, Daghem utan mobbning, Folkhälsan
Sundelin, Marina — Päiväkodinjohtaja, Daghemmet Myran
Sundell, Sara — Tasa-arvotyö lasten ja nuorten kanssa, Folkhälsan
Tanhuanpää, Marika — Liikunnan ja terveystiedon opettaja, Svenska samskolan i Tammerfors
Tarvonen, Vera — Erityislastentarhanopettaja, Päiväkoti Kamppi
Teräs, Leena — Projektipäällikkö, tutkija (Oulun yliopisto), toimitusjohtaja (SINNI Oy)
Vingren, My — Projektipäällikkö, Tjejer med dolda funktionsnedsättningar, Stockholms tjejjour

 


 

Videoidut keskustelutilaisuudet

Luckan pääkaupunkiseudulla.  
Luento — Hen, Hon, Han? Genuspedagogik på daghem. 20.9.2012.

Tampereen rehtorinpäivät. 
Workshop — Jämställdhet behövs! Folkhälsan ja Opetusministeriö. 4.10.2012.

 


 

suomi
ylös
534 users have voted.
Ylös ↑