Kielet

Tietopankki — Koulu (1—9)

Tietopankki sisältää:

 • Lähdeluettelo ja lisämateriaalia
 • Juristin vinkit lisätiedoista
 • Tasa-arvo kasvatuksessa.fi:n PDF-tiedostot
 • Verkkosivustot
 • Videoilla esiintyvät asiantuntijat
 • Videoidut keskustelutilaisuudet

 


 

Lähdeluettelo ja lisämateriaalia

 

Luku 1 Samoilla ehdoilla?

Lisämateriaali

 

Kapitel 1 På lika villkor?

Extramaterial

 

Luku 2 Häirintä ja kiusaaminen

Lisämateriaali

 

Kapitel 2 Trakasserier och mobbning

Extramaterial

 

Luku 3 Minäkö, epätasa-arvoinen?

Lisämateriaali

 

Kapitel 3 Jag, ojämställd?

Extramaterial

 

Luku 4 Miten me toteutamme tasa-arvoa?

Lisämateriaali

 

Kapitel 4 Hur förverkligar vi jämställdhet?

Extramaterial

 

Luku 5 Kuka saa tilaa?

Lisämateriaali

 • Hynninen, Pirkko & Juutilainen, Päivi-Katriina. (2006). Seitsemän asiaa ohjauksen suunnittelusta ja tasa-arvosta. Sukupuolisensitiivinen ohjaus tasa-arvon edistäjänä koulutuksessa -hanke 2002-2006. Yliopistopaino: Helsinki. Seitsemän asiaa ohjauksen suunnittelusta ja tasa-arvoista.
 • Laakkonen, Ilona. (2007). Breadwinners, Sportsmen and Conforming Girls. Representations of Gender in Finnish EFL Textbooks. Pro gradu-  tutkielma. Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto.
 • Tolonen, Tarja. (2001). Nuorten kulttuurit koulussa — ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. Nuorisotutkimusseura & Gaudeamus: Helsinki.

 

Kapitel 5 Vem får plats?

Extramaterial

 

Luku 6 Yhteistyössä

Lisämateriaali

 

Kapitel 6 Samarbete

Extramaterial

 


 

Juristens tips på mer information

I internettjänsten Finlex hittar du den relevanta lagstiftningen


 • Diskrimineringslagen (1325/2014), speciellt 6 § http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141325
 • 
Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (1986/609), speciellt 5, 5 a och 6 c https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1986/19860609
 • Regeringens förslag till bestlut  (HE 19/2014 vp), s. 62–63 (motivering till att främja jämlikhet), s. 110–113 (motiveringar till att främja jämställdhet) http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140019.pdf

Övrig information:

 • På jämställdhetsombudsmannens sidor finns det information om jämställdhetsplanering och om könsminoriteter. Jämställdhetsombudsmannen ger även instruktioner och råd.  http://www.tasa-arvo.fi/sv/startsida

Juristens tips på mer information

 


 

Tasa-arvo.fi:n PDF-tiedostot

Koulu (1—9)

Skola (1—9)

 


Verkkosivustot

 

 
Ruotsiksi:
 
Englanniksi: 
 

 

Videoilla esiintyvät asiantuntijat

 

Alaräisänen, Heli — Hankejohtaja, Lapin Letka
Costiander, Kati — Päiväkodinjohtaja
Dorrian, Maria — Projektipäällikkö Seksuaalinen häirintä koulussa -projektissa, Tukholman tyttöjen linja
Enkvist, Eira — Kuvaamataidonopettaja, Svenska samskolan i Tammerfors
Friman, Gerts — Rehtori, Kyrkby högstadieskola
Griffis, Larrie — Lastentarhaopettaja, Smedsby daghem
Gustavsson, Malin — Tasa-arvo ja moninaisuuskonsultti, Ekvalita Ab
Harju, Aino — Lukiolainen
Helenius, Soile — Kouluterveydenhoitaja, Sompion koulu
Helldorff, Malin — Kouluttaja Machofabriken (Machotehdas)- aineisto
Ikävalko, Elina — VTM, tohtorikoulutettava
Isaksson, Bernt — Rehtori, Vikingaåsens skola
Jakku-Sihvonen, Ritva — Tutkimusprofessori, Opetushallitus
Jämsä, Juha — Toiminnanjohtaja, Sateenkariperheet ry
Karlsson, Bob — Ruotsinkielisen toimintayksikön johtaja, Opetushallitus
Karhu, Veera — Lukiolainen
Kirves, Laura — Tohtorikoulutettava ja lastentarhaopettaja, Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
Kotkamaa, Joonas — Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Svenska samskolan i Tammerfors
Lehtonen, Jukka — Kasvatussosiologian dosentti, Helsingin yliopisto
Manninen, Sari — Kasvatustieteen tohtori, Oulun yliopisto
Mansikka, Jan-Erik — Kasvatustieteen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Ouakrim-Soivio, Najat — Historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Helsingin normaalilyseo
Paumo, Milla — Projektipäällikkö Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hanke
Pietilä, Penni — Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
Pitkälä, Aulis — Pääjohtaja, Opetushallitus
Romantschuk, Michaela — Toiminnanjohtaja, Hem och skola rf
Rundgren, Anita — Kuraattori, Svenska samskolan i Tammerfors
Stolt, Birthe — Päiväkodinjohtaja, Daghemmet Flaggskeppet
Stoor-Grenner, Maria — Projektipäällikkö, Daghem utan mobbning, Folkhälsan
Sundelin, Marina — Päiväkodinjohtaja, Daghemmet Myran
Sundell, Sara — Tasa-arvotyö lasten ja nuorten kanssa, Folkhälsan
Tanhuanpää, Marika — Liikunnan ja terveystiedon opettaja, Svenska samskolan i Tammerfors
Tarvonen, Vera — Erityislastentarhanopettaja, Päiväkoti Kamppi
Teräs, Leena — Projektipäällikkö, tutkija (Oulun yliopisto), toimitusjohtaja (SINNI Oy)
Vingren, My — Projektipäällikkö, Tjejer med dolda funktionsnedsättningar, Stockholms tjejjour

 


 

Videoidut keskustelutilaisuudet

 

Luckan pääkaupunkiseudulla.  
Luento — Hen, Hon, Han? Genuspedagogik på daghem. 20.9.2012.

Tampereen rehtorinpäivät. 
Workshop — Jämställdhet behövs! Folkhälsan ja Opetusministeriö. 4.10.2012.

 


 

 

suomi
ylös
473 users have voted.
Ylös ↑