Kielet

Tervetuloa mukaan työskentelemään tasa-arvoisemman päiväkodin
ja koulun puolesta!

Tasa-arvo kasvatuksessa on opiskelupaketti, jonka avulla koulujen ja päiväkotien opetukseen tuodaan sukupuolinäkökulmaa. Opiskelupaketti on suunnattu kouluissa ja päiväkodeissa työskenteleville, mutta sitä voivat käyttää myös opiskelijat, vanhemmat ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Opiskelupaketti koostuu kirjallisesta aineistosta sekä videoaineistosta, johon on haastateltu opettajia, päiväkotien henkilökuntaa, opiskelijoita, oppilaita, rehtoreita ja päiväkodin johtajia, tutkijoita, konsultteja, virkamiehiä ja muita erilaisissa tasa-arvoprojekteissa työskenteleviä asiantuntijoita. He jakavat kokemuksiaan, tutkimustuloksiaan ja erilaisia menetelmiä, joiden avulla voit käynnistää oman tasa-arvoprojektisi. Opiskelupaketti sisältää oppimista syventäviä pohdintatehtäviä samoin kuin käytännön harjoituksia sovellettavaksi arjessa.

Opiskelupaketti on päivitetty vuoden 2015 tasa-arvolakisäädäntömuutoksien mukaan ja uudestaan 2016, 2018 sekä 2019.

 

 

suomi
ylös
1127 users have voted.