Kielet

Tervetuloa mukaan työskentelemään tasa-arvoisemman päiväkodin
ja koulun puolesta!

Tasa-arvo kasvatuksessa on opiskelupaketti, jonka avulla koulujen ja päiväkotien opetukseen tuodaan sukupuolinäkökulmaa. Opiskelupaketti on suunnattu kouluissa ja päiväkodeissa työskenteleville, mutta sitä voivat käyttää myös opiskelijat, vanhemmat ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Opiskelupaketti koostuu kirjallisesta aineistosta sekä videoaineistosta, johon on haastateltu opettajia, päiväkotien henkilökuntaa, opiskelijoita, oppilaita, rehtoreita ja päiväkodin johtajia, tutkijoita, konsultteja, virkamiehiä ja muita erilaisissa tasa-arvoprojekteissa työskenteleviä asiantuntijoita. He jakavat kokemuksiaan, tutkimustuloksiaan ja erilaisia menetelmiä, joiden avulla voit käynnistää oman tasa-arvoprojektisi. Opiskelupaketti sisältää oppimista syventäviä pohdintatehtäviä samoin kuin käytännön harjoituksia sovellettavaksi arjessa.

Opiskelupaketti on päivitetty vuoden 2015 tasa-arvolakisäädäntömuutoksien mukaan ja uudestaan 2016 sekä 2018.

 

 

In addition to the UK, the leading online gambling sites in Europe are the EU members Malta and Gibraltar. These countries have taken care of the regulation of the Online market at an early stage and have granted licences based on the strict specifications mentioned. They have set up specialised authorities, the Gibraltar Gambling Commissioner and the Malta Gaming Authority. With the implementation of European consumer protection Standards in online gambling these small countries are years ahead of the vast majority of the European Union, their licenses represent the gold standard in the industry. https://www.openlearning.com/u/profigamer/blog/FiveNewAmericanHabits/ games online.

suomi
ylös
902 users have voted.